Skip to main content
Til toppen

Mobilux EP 2

Produktnummer: 101-EP2
Mobil
Fra: inkl. mva.
Størrelse

Smørefett

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 og 023 er en serie med fire industrismøremidler til generelt bruk og to halvtflytende spesialsmørefett. Disse smørefettene av litiumhydroksylstearat er utviklet for å gi ekstra beskyttelse mot slitasje, rust og vannutvasking De er tilgjengelige i ulike NLGI-klasser fra 00 til 3, med baseoljeviskositetene ISO VG 150 og 320.
 
Mobilux EP 0, 1, 2 og 3 fett anbefales til de fleste typer industribruk, inkludert krevende bruksområder hvor det er høyt enhetstrykk eller støtbelastning. Disse fettene gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon og motstår vannvasking som gjør dem spesielt egnet for utstyr som drives i miljøer med fuktige eller våte forhold. Mobilux EP 0 og 1 er egnet for sentraliserte systemer.  Mobilux EP 2 og 3 er fett til generelt bruk. Fettenes anbefalte driftstemperaturområde er fra -20 til 130 ºC, men de kan brukes ved høyere temperaturer hvis smørehyppigheten økes tilsvarende.

 

Egenskaper og fordeler
Mobilux EP-fett har en lang historie med dokumentert ytelse og har vist gode resultater når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, pumpbarhet ved lave temperaturer og levetid ved høye temperaturer. En Timken OK-belastning på 40 lb viser smøremidlenes belastbarhet og evne til å tåle ekstreme trykk.
• Redusert slitasje under tung og sjokkbelastning samt vibrasjon, for god utstyrspålitelighet og -tilgjengelighet
• Beskyttelse mot rust og korrosjon, samt motstand mot vannutvasking for beskyttelse av utstyr og god smøring selv i nærvær av vann
• Mulighet for lengre levetid i våte miljøer for reduserte lagerkostnader og uventet driftsstans

 

Bruksområder
 •  Mobilux EP 2 anbefales for universalsmøring i glide- og radiallagre, fôringer og bolter under normale driftsforhold.

 

Typiske produktdata
Egenskap
MOBILUX EP 2
Klasse
NLGI 2
Fortykker
Litium
Kobberkorrosjon, 24 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D4048
1A
Dråpepunkt, °C, ASTM D2265
190
Firekuletest, ekstremt trykk, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596
250
Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266
0,4
Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217
280
SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138
0,0
Timken OK last, lb, ASTM D2509
40
Viskositet ved 100 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445
14,8
Viskositet ved 40 °C, baseolje, mm2/s, ASTM D445
160
Viskositetsindeks, ASTM D2270
91
Min side