Skip to main content
Til toppen

Mobilube HD-A Plus 80W-90 20ltr.

Produktnummer: 1012292
Lagerbeholdning:
Mobil
inkl. mva.

Girolje for autotransmisjoner

Mobilube HD-A Plus 80W-90 er utviklet for girkasser, aksler og sluttdrev hvor det forventes ekstreme trykk og sjokkbelastninger, og anbefales av ExxonMobil for bruk på områder hvor det kreves en olje med API GL-5-kvalitet. Oljen er sammensatt av høytytende baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Den er beregnet på bruk i tungt belastede og gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller, hovedsaklig i aksler fra Mercedes Benz.

 

Egenskaper og fordeler
Dagens tunge belastning av utstyr setter høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer. Høyere hastigheter, dreiemoment og belastning krever forbedrede sammensetninger for å sikre maksimal levetid og minimale driftskostnader.  Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen, som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.  Giroljen Mobilube HD-A Plus 80W-90 er spesifikt utviklet for å løse disse utfordringene. De viktigste fordelene omfatter:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket varmestabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer.

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer. Lang pakningslevetid.

Forbedret slitasjebeskyttelse som følge av lav hastighet/høyt dreiemoment, og mot overflatesplintring fra høy hastighet i tungt belastede bakaksler.

Økt belastbarhet. Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid på utstyret.

Effektiv rust- og korrosjonsbeskyttelse.

Redusert slitasje og lengre levetid på komponenter.

Universale egenskaper.

Behov for et redusert antall giroljer.

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy.

Minimal lekkasje og redusert forurensning.

Lengre skiftintervaller.

Økt produktivitet og reduserte driftskostnader.

 

Bruksområder
Anbefales av ExxonMobil for bruk i:
     • Tunge manuelle girkasser, aksler og sluttdrev på kjøretøy som krever en olje med API GL-5-kvalitet
     • Biler og lette lastebiler, samt tunge nyttekjøretøy
     • I terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
     • Andre girkasser, styregir og variable girkasser
     • Samt på andre typer industri- og motoriserte tungt belastede bruksområder, inkludert hypoidgir som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

MAN 342 Typ M3

MB-godkjenning 235.20

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12M

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

 

Dette produktet oppfyller eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

API GL-5

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 07A

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 80W-90

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,901

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

222

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,3

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

131

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-33

Viskositetsindeks, ASTM D2270

105

Min side