Skip to main content
Til toppen

Mobilgrease XHP 222

Produktnummer: 101-XHP222
Mobil
Fra: inkl. mva.
Størrelse

Smørefett

Produktene i Mobilgrease XHP™ 220-serien er litiumkompleks smørefett med ekstra høy ytelse som er beregnet på et bredt spekter av bruksområder og driftsforhold. Smørefettene er utviklet for å overgå konvensjonelle produkter ved bruk av en ledende, egenutviklet litiumkompleksbasert produksjonsteknologi. De er utviklet for å gi utmerket ytelse ved høye temperaturer, svært god vedheft, strukturstabilitet og høy vannbestandighet.  Disse smørefettene har en høy kjemisk stabilitet og gir utmerket beskyttelse mot rust og korrosjon.  Smørefettene har høye dråpepunkter og en maksimalt anbefalt driftstemperatur på 140 ºC (284 °F). Smøremidlene i Mobilgrease XHP 220-serien leveres i NLGI-klassene 00, 0, 1, 2 og 3 med ISO VG 220 baseoljeviskositet.
Smørefettene i Mobilgrease XHP 220-serien er designet for et bredt spekter av industrielle bruksområder, f.eks. innen bilindustrien, bygg og anlegg og maritim sektor. Egenskapene deres gjør at de er et ideelt valg ved ulike driftsforhold som høye temperaturer, vannkontaminering, sjokkbelastning og forlengede smøreintervaller. Mobilgrease XHP 222 Special er et smørefett for ekstreme trykk med 0,75 % molybdendisulfid som gir slitasjebeskyttelse ved egendreining og andre forhold som fører til tap av oljefilm.

 

Egenskaper og fordeler
Smøremidlene i Mobilgrease XHP 220-serien er ledende merkeprodukter i Mobilgrease-serien, som er anerkjent for sin innovasjon og fremragende ytelse. Mobilgrease XHP 220-smøremidlene er høytytende produkter som er utviklet av våre forskere og støttes av vårt verdensomspennende tekniske støttepersonale.
En nøkkelfaktor for Mobilgrease XHP 220-produktenes utmerkede vedhefts- og kohesjonsegenskaper samt høye dråpepunkt er den enestående produksjonsteknologien som er utviklet ved våre forskningsanlegg og brukes ved våre moderne produksjonsanlegg. De spesialutvalgte tilsetningsstoffene i disse produktene gir utmerket oksidasjonsstabilitet, rust- og korrosjonskontroll, vannbestandighet samt slitasjebeskyttelse og vern ved ekstreme trykk (EP).  Produktene i Mobilgrease XHP 220-serien har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket motstand mot vannutvasking og «spray-off»

Bidrar til å sikre god smøring og beskyttelse, selv under de mest krevende forhold med mye vann.

Høy vedhefts- og kohesjonsstruktur

Smøremiddelet fester meget godt, og bidrar til mindre lekkasje samt lengre smøreintervaller for redusert vedlikeholdsbehov.

Utmerket rust- og korrosjonsmotstand

Beskytter smurte deler selv under forhold med aggressivt vann.

Svært god motstand mot termisk, oksidativ og strukturell nedbrytning ved høy temperatur

Bidrar til forlenget levetid på smøremidlet og bedre beskyttelse av lagrene ved høye temperaturer, som igjen bidrar til reduserte vedlikeholds- og utskiftningskostnader.

Svært bra ytelse i forbindelse med slitasje og ekstremt trykk

Pålitelig beskyttelse av smurt utstyr selv under forhold med høy glidning, samt mulig forlenget levetid på utstyret og redusert uventet dødtid.

Mange forskjellige bruksområder

Gir mulighet for produktrasjonalisering og reduserte inventarkostnader

 

Bruksområder
Mobilgrease XHP 222 anbefales av ExxonMobil til industrielle bruksområder og maritim sektor, chassisdeler og landbruksutstyr. Den klebrige formuleringen varer lenger.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser
Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:
220
221
222
Fives Cincinnati P-64
 
 
X
Fives Cincinnati P-72
 
X
 
Fives Cincinnati P-79
X
 
 
 
Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:
220
221
222
DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20
 
X
 
DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20
 
 
X
NLGI HPM+WR 
 
 
X
 
Typiske produktdata
Egenskap
005
220
221
222
222 SPECIAL
223
Klasse
NLGI 00
NLGI 0
NLGI 1
NLGI 2
NLGI 2
NLGI 3
Fortykker
Litiumkompleks
Litiumkompleks
Litiumkompleks
Litiumkompleks
Litiumkompleks
Litiumkompleks
Smørefettenes baseoljeviskositet ved 40 °C, mm2/s, AMS 1697
220
220
220
220
220
220
Bombeoksidasjon, trykkfall etter 100 timer, kPa, ASTM D942
35
35
35
35
35
35
Farge, visuell
Mørkeblå
Mørkeblå
Mørkeblå
Mørkeblå
Gråsort
Mørkeblå
Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D4048
1B
 
 
 
 
 
Kobberkorrosjon, klassifisering, ASTM D4048
 
1B
1B
1B
1B
1B
Korrosjonsbeskyttende egenskaper, klassifisering, ASTM D1743
 
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
Korrosjon, lager, klassifisering, ASTM D1743
PASS
 
 
 
 
 
Dråpepunkt, °C, ASTM D2265
 
270
280
280
280
280
Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2596
 
315
315
315
400
315
Firekuletest, sveisepunkt, kgf, ASTM D2596
315
 
 
 
 
 
Firekuletest, slitasje, ripediameter, mm, ASTM D2266
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Molybdendisulfidinnhold, wt%, BEREGNET
 
 
 
 
0,75
 
Penetrasjon, 60x, 0,1 mm, ASTM D217
415
370
325
280
280
235
Rullestabilitet, penetrasjonsforandring, 0,1 mm, ASTM D1831
 
-15
-15
0
0
0
SKF Emcor-rusttest, destillert vann, ASTM D6138
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Timken OK-belastning, kg, ASTM D 2509
40
40
40
40
40
40
Min side