Skip to main content
Til toppen

Mobil Delvac 1330

Produktnummer: 100-1330
Mobil
Fra: inkl. mva.
Størrelse

Dieselmotoroljer med høy ytelse

Mobil Delvac 1320,1330, 1340 og 1350 er monogradsoljer med høy ytelse beregnet for dieselmotorer. Oljene er formulert med teknisk avanserte baseoljer og et balansert system med tilsetningsstoffer. De er spesielt utviklet for å gi god ytelse i turboladede motorer med intercooler som opererer under krevende forhold både innen transport- og anleggsbransjen. Oljene i Mobil Delvac 1300-serien brukes til en lang rekke formål der monogradsoljer anbefales.

 

Egenskaper og fordeler
Fordelene med Mobil Delvac 1300 monogradsoljer er:

Egenskaper

Fordeler og mulige gevinster

God beskyttelse mot fortykning av oljen, mot avsetninger ved høye

temperaturer, slamdannelse, nedbryting av oljen og korrosjon

Forlenget levetid for motoren
Mindre slitasje
Meget god beskyttelse mot fastbrente stempelringer

Utvidet TBN-reserve

Langsiktig kontroll med slitasje og avsetninger

Kontroll med syredannelse ved bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold

 
Bruksområder
  • Dieseldrevet utstyr, både med og uten turbolader
  • Lette og middels tunge vare- og lastebiler
  • Anleggsutstyr bl.a. innen entreprenørbransjen, bergverksindustrien og landbruket

 

Mobil Delvac monogradsoljer er anbefalt av EM for bruk i følgende
applikasjoner
Mobil Delvac 1320
Mobil Delvac 1330
Mobil Delvac 1340
Mobil Delvac 1350
API CF/SF
X
X
X
X

 

Typiske produktdata
Mobil Delvac Monogradsoljer
1320
1330
1340
1350
SAE grad
20
30
40
50
Viskositet, ASTM D 445
 
 
 
 
cSt ved 40ºC
61
106
146
232
cSt ved 100ºC
8.4
11.8
14.6
19.9
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270
108
99
99
99
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 874
1.3
1.3
1.3
1.3
Base tall (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896
10.1
10.1
10.1
10.1
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97
-21
-21
-21
-18
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92
232
256
254
260
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052
0.887
0.893
0.897
0.902
Min side