Skip to main content
Til toppen

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Produktnummer: 100-1LE5W-30
Mobil
Fra: inkl. mva.
Størrelse

Høytytende smøremiddel for tungt belastede dieselmotorer

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 er en helsyntetisk dieselolje for tungt belastede motorer som kombinerer avansert beskyttelse av motorer i moderne lavutslippskjøretøy med muligheten for forbedret drivstofføkonomi¹ og andre bærekraftrelaterte fordeler som motorholdbarhet, beskyttelse av utslippssystemer og lengre oljeskiftintervaller.
Mobil Delvac 1 LE 5W-30 bruker toppmoderne teknologi til å levere eksepsjonell ytelse, og er godt egnet for en rekke dieseldrevne anleggs- og nyttekjøretøy til industribruk, slik som innen transport, gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruk.  Mobil Delvac 1 LE 5W-30 oppfyller eller overgår en rekke ulike industri- og produsentspesifikasjoner fra hele verden.  Mobil Delvac 1 LE 5W-30 er biodieselkompatibel.2

1 I forhold til 15W-40-motoroljer. Faktisk forbedring av drivstofføkonomi avhenger av type kjøretøy/utstyr, utetemperatur, kjøreforhold og aktuell oljeviskositet.

2 Følg utstyrsprodusentenes anbefalinger om mulige brukstilpasninger

Egenskaper og fordeler
• Sammensatt med avanserte syntetiske baseoljer for å bidra til bedre drivstofføkonomi*
• Overlegen oksidasjonsstabilitet† som bidrar til mindre avleiringer i motoren og pålitelig motordrift
• Utmerkede slitasje- og skrapehemmende egenskaper bidrar til å beskytte mot slitasje under krevende driftsforhold og oppnå lengre levetid på motoren
• Utmerket ytelse ved lav temperatur muliggjør økt fordeling av olje til kritiske lagerflater ved oppstart og kontrollerer slamdannelse ved lav temperatur under køkjøring
• Naturlig stabil skjærstabilitet gjør at viskositeten opprettholdes under krevende driftsforhold med høye temperaturer, noe som gir slitasjebeskyttelse og hjelper med å redusere oljeforbruket
• Utmerket beskyttelse mot oljefortykning og -nedbrytning bidrar til lange oljeskiftintervaller, og hjelper med å redusere antall oljeskift og behov for oljedeponering

* I forhold til motoroljer basert på mineralske baseoljer. Faktisk forbedring i drivstofføkonomi avhenger av kjøretøy/utstyrstype, utetemperatur, kjøreforhold og aktuell oljeviskositet.

† Basert på målt viskositetsøkning i Volvo T-13-testen

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Avansert slitasjebeskyttelse

Motorholdbarhet

Mulighet for bedre drivstofføkonomi

Redusert drivstofforbruk

Lengre oljeskiftintervaller

Færre oljeskift og redusert behov for oljedeponering

Beskyttelse for utslippssystemer

Utslippsystemets holdbarhet og ytelse

Utmerket ytelse ved lave temperaturer

Enklere oppstart i kaldt vær

 

Bruksområder
     •  Tungt belastede dieselmotorer, deriblant moderne lavutslippskjøretøy som oppfyller Euro V/VI og US EPA 2007/2010 samt benytter teknologier som dieselpartikkelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduksjon (SCR), kontinuerlig regenererende partikkelfilter (CRT), dieseloksidasjonskatalysatorer (DOC) og eksosresirkuleringssystemer (EGR)
     •  Tungt belastede dieselmotorer som bruker diesel med lavt svovelinnhold og forskjellige drivstoffblandinger med biodiesel
     •  Sugende og turboladet dieseldrevet utstyr 
     •  Lastebiler og busser til bruk i nær- og fjerntrafikk
     •  Anleggsutstyr innen gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruk

Se brukerhåndboken for informasjon om hvilke brukskrav og oljeskiftintervaller produsenten har spesifisert for ditt kjøretøy eller utstyr.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser
Dette produktet har følgende godkjennelser:
Detroit Fluids spesifikasjon 93K222
MACK EOS-4.5
RENAULT TRUCKS RLD-3
VOLVO VDS-4.5
MB-godkjenning 228.31
MB-godkjenning 228.51
DQC IV-18 LA
MAN M 3677
MTU-oljekategori 3.1
 
Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:
IVECO 18-1804 TLS E6
Renault Trucks RXD
 
Produktet oppfyller eller overgår kravene til:
API CI-4
API CI-4 PLUS
API CJ-4
API CK-4
JASO DH-2
ACEA E4
ACEA E6
ACEA E7
ACEA E9
Caterpillar ECF-3
DAF Extended Drain
Ford WSS-M2C171-E
Scania LDF-4
Cummins CES 20086
 
Typiske produktdata
Egenskap
 
Klasse
SAE 5W-30
Viskositetsindeks, ASTM D2270
163
Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896
13
Sulfatert aske, wt%, ASTM D874
0,9
Stivnepunkt, °C, ASTM D97
-51
Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445
72,8
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445
12,1
Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 C, mPa.s, ASTM D5293
6350
Tetthet ved 15,6 ºC, g/ml, ASTM D4052
0,85
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92
238
Min side